Man vill göra affärer med människor som mår bra. Ett välmående företag är ofta ett företag där medarbetare kommunicerar och trivs ihop.
När man låter medarbetare umgås i nya miljöer och under annorlunda omständigheter, bidrar man till att skapa gemenskap. Samtidigt uppmuntrar det till kreativt tänkande.

Vi vill lära känna våra kunder. På så vis kan vi ta fram de bästa resmålen, lokalerna, eller företagsaktiviteterna, i syfte att förstärka företagskulturen för just dem.