Den 12 februari, två dagar innan Alla Hjärtans dag, fick Petré det ärofyllda uppdraget att producera Hjärt-Lungfondens föreläsning ”Möt Framtiden” som ägde rum på Musikaliska i Stockholm.
Under eftermiddagen fick de inbjudna gästerna bland annat lyssna på Kristina Sparreljung – generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, Jan Nilsson, Göran Bergström och Tomas Jernberg som alla tre är professorer inom området. Eftermiddagen leddes av Ulrika Nilsson.